Privacybeleid 2018-06-18T16:42:34+00:00

Privacy beleid

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. We behandelen jouw gegevens als strikt vertrouwelijke informatie. We hebben nooit klantgegevens verkocht aan derden en zullen dat ook nooit doen. Jouw gegevens worden dus uitsluitend gebruikt binnen Horta.

De gegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met onze privacy en cookie beleid.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je bent ingeschreven op de nieuwsbrief of voor een workshop, een contactformulier hebt ingevuld, een aankoop hebt verricht of andere aanvragen doet voor één van onze producten of diensten, zal je gevraagd worden om gegevens in te vullen. Wij verwerken alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Voor – en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Straat en huisnummer
 • postcode en woonplaats
 • BTW nummer

 

Jouw gegevens op Hortabeveren.be

Wanneer je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief of aangemeld voor een workshop, een contactformulier hebt ingevuld of een aankoop hebt verricht en in de toekomst geen e-mail van ons wilt ontvangen, kun je te allen tijde uitschrijven door middel van een link onderaan de e-mail of door contact met ons op te nemen.

Je e-mail adres wordt meteen uit ons bestand verwijderd en zal niet worden bewaard.

Je persoonsgegevens worden opgeslagen in ons e-mail systeem en dit gaat via de server van Mailchimp.com.

Bij de betaling in de bbqworkshop.be word je voor de transactie altijd verwezen naar de betaalprovider Mollie.com met beveiligde betaalverbinding. De betaalgegevens zelf worden niet doorgegeven aan onze servers en worden niet opgeslagen. De enige gegevens die wij opslaan zijn:

 • Voor – en achternaam: Om de bestelling te koppelen aan de juiste persoon
 • Adres, postcode en woonplaats en land
 • Telefoonnummer: Indien je niet aanwezig bent, kunnen wij u contacteren.
 • e-mailadres: Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging en factuur per e-mail.

Door je klantenkaart te registreren en je persoonsgegevens door te geven, stem je in met het verzamelen van jouw persoonlijke gegevens.

In en rond sommige winkels zijn er bewakingscamera’s geplaatst. De beelden worden enkel opgeslagen met het oog op de veiligheid van goederen en personen en om misbruik, fraude en andere inbreuken waarvan onze klanten en wijzelf het slachtoffer kunnen worden te voorkomen. De aanwezigheid van camera’s wordt weergegeven door middel van pictogrammen.

Google Analytics

Door onze statistiekenpakket, Google Analytics worden er cookies geplaatst. Omdat we graag willen weten hoeveel mensen maandelijks onze website bezoeken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren.

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wil je cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:

Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser. De moderne browsers ‘Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.

Geef aan in je browser instellingen dat je niet’ getrackt’ wilt worden.

Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij uitschrijft voor  de e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in ons boekhoud – en CRM systeem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

De gegevens van ex-klanten die verzameld werden voor marketingdoeleinden o.a. nieuwsbrieven worden gedurende 2 jaar bewaard. Alle gegevens verworven uit de klantenrelatie en dewelke niet meer nodig zijn als bewijsmateriaal bij klachten worden uit de database verwijderd of geanonimiseerd.

Rechten

Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna wij je gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond voor deze intrekking.

Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken, dan kun je dit doe na eenvoudig contact op te nemen met Horta Beveren.

Mochten je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je ons dit eenvoudig melden aan de kassa of via e-mail.

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Wij zullen je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen.

Je recht op gegevenswisseling (het ‘recht op vergetelheid’)

Je hebt het recht om in de volgende gevallen, en zonder onredelijke vertraging, je persoonsgegevens te laten verwijderen:

 • Je persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld;
 • je trekt je eerdere toestemming voor de verwerking in en er is geen andere rechtsgrond waar Horta zich op kan beroepen voor de (verdere) verwerking;
 • je maakt bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens en er bestaan geen zwaarder doorwegende, gerechtvaardigde gronden voor de (verdere) verwerking door Horta;
 • je persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt;
 • je persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • je persoonsgegevens werden verzameld toen je nog minderjarig was.

Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde persoonsgegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer de verwerking ervan noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wij zullen je daarover nader informeren in ons antwoord op je verzoek.

Je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens

Je hebt het recht om op grond van je bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien de verwerking kadert in het gerechtvaardigd belang van Horta of in kader van het algemeen belang. Horta zal de verwerking van je persoonsgegevens staken, tenzij Horta dwingende en legitieme gronden voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan die van jou óf wanneer de verwerking van de persoonsgegevens verband houdt met het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering (bijvoorbeeld het indienen van een verzoek bij een rechtbank).

Zijn er kosten aan verbonden? Je kan je privacy-rechten gratis uitoefenen, tenzij je verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, met name vanwege het repetitieve karakter. In zo’n geval hebben wij – conform de privacywetgeving – het recht en de keuze om je een redelijke vergoeding aan te rekenen (waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten om de gevraagde informatie of communicatie te verstrekken en met de kosten die gepaard gaan met het treffen van de gevraagde maatregelen), of te weigeren gevolg te geven aan je verzoek.

In welk format ontvang ik een antwoord? Wanneer je je verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij je dit anderszins verzoekt. In ieder geval bezorgen wij je een beknopt, transparant, begrijpelijk en makkelijk toegankelijk antwoord.

Wanneer ontvang ik een antwoord? Wij reageren zo snel mogelijk op je verzoek, en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kan die termijn desnoods nog eens twee maanden worden verlengd. Bij een verlenging van de termijn stellen wij je hier binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen.

De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Contactgegevens

www.hortabeveren.be

Pareinpark 7, 9120 Beveren-Waas

Tel. +3237758330

Ondernemingsnummer: BE0897399062

Horta Beveren BVBA is verwerkingsverantwoordelijke van je persoonsgegevens. Te bereiken via: privacy@hortabeveren.be